Poľovnícke združenie A.L.K.

IČO:

37938983

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie A.L.K.

Dátum vzniku:

19.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefánikova 22, Humenné, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520004 - Humenné

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený