Poľovnícke združenie Aksamit Haligovce

IČO:

42341507

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Aksamit Haligovce

Dátum vzniku:

10.06.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Haligovce 211, Haligovce, 06534

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526711 - Haligovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený