Poľovnícke združenie

IČO:

35592389

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Borovce, Borovce, 92209

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214506834 - Borovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">