Poľovnícke združenie

IČO:

31937888

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Žaškov, Žaškov, 02721

Okres:

SK0313 - Okres Dolný Kubín

Obec:

SK0313510254 - Žaškov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený