Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie

IČO:

00622451

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zborov nad Bystricou, 02303

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509531 - Zborov nad Bystricou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený