Poľovnícke združenie

IČO:

35593628

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hájske 486, Hájske, 95133

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235500241 - Hájske

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

05 - 5-9 zamestnancov