Poľovnícke občianske združenie LESNICA

IČO:

42252474

Obchodné meno:

Poľovnícke občianske združenie LESNICA

Dátum vzniku:

20.11.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hroncová 3, Košice - mestská časť Sever, 04001

Okres:

SK0422 - Okres Košice I

Obec:

SK0422598151 - Košice - mestská časť Sever

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený