Poľovnícke občianske združenie - HARŠAŠ

IČO:

42093929

Obchodné meno:

Poľovnícke občianske združenie - HARŠAŠ

Dátum vzniku:

29.03.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Byšta 77/17, Byšta, 07613

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528226 - Byšta

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený