Poľovnícka spoločnosť ŽITAVA Vráble

Poľovnícka spoločnosť ŽITAVA Vráble

IČO:

42212235

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ŽITAVA Vráble

Dátum vzniku:

12.11.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mostná 266, Vráble, 95201

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500933 - Vráble

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený