Poľovnícka spoločnosť Žibrid - Súľov

Poľovnícka spoločnosť Žibrid - Súľov

IČO:

48413666

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Žibrid - Súľov

Dátum vzniku:

18.09.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ivana Krasku 253/7, Považská Bystrica, 01701

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226512842 - Považská Bystrica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený