Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava

IČO:

42247985

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava

Dátum vzniku:

19.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kluknava č. 333, Kluknava, 05351

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543233 - Kluknava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený