Poľovnícka spoločnosť Vajnory

Poľovnícka spoločnosť Vajnory

IČO:

42446210

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Vajnory

Dátum vzniku:

04.05.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rybničná 14, Bratislava - mestská časť Vajnory, 83107

Okres:

SK0103 - Okres Bratislava III

Obec:

SK0103529362 - Bratislava - mestská časť Vajnory

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený