Poľovnícka spoločnosť Urbár Pravenec

Poľovnícka spoločnosť Urbár Pravenec

IČO:

35992565

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Urbár Pravenec

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pravenec, 97216

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514331 - Pravenec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený