Poľovnícka spoločnosť TETRIX

Poľovnícka spoločnosť TETRIX

IČO:

45028036

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť TETRIX

Dátum vzniku:

04.05.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Eduarda Putru 3431/18, Rimavská Sobota, 97901

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514462 - Rimavská Sobota

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený