Poľovnícka spoločnosť SVODÍN

Poľovnícka spoločnosť SVODÍN

IČO:

42040850

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť SVODÍN

Dátum vzniku:

28.07.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svodín 869, Svodín, 94354

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503568 - Svodín

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený