Poľovnícka spoločnosť Svätého Krištofa

Poľovnícka spoločnosť Svätého Krištofa

IČO:

42334349

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Svätého Krištofa

Dátum vzniku:

15.05.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Andovská 9c, Nové Zámky, 94052

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503011 - Nové Zámky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený