Poľovnícka spoločnosť Stružnica

Poľovnícka spoločnosť Stružnica

IČO:

42140854

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Stružnica

Dátum vzniku:

13.06.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hliny 1412, Považská Bystrica, 01707

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226512842 - Považská Bystrica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený