Poľovnícka spoločnosť Smrekovica

Poľovnícka spoločnosť Smrekovica

IČO:

42169887

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Smrekovica

Dátum vzniku:

14.04.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cerovská 5, Šenkvice, 90081

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508250 - Šenkvice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený