Poľovnícka spoločnosť SALAMANDER

Poľovnícka spoločnosť SALAMANDER

IČO:

42135796

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť SALAMANDER

Dátum vzniku:

29.06.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dulovo námestie 1, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený