Poľovnícka spoločnosť Rybníček

Poľovnícka spoločnosť Rybníček

IČO:

35626194

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Rybníček

Dátum vzniku:

21.06.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jesenského 14, Pezinok, 90201

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508179 - Pezinok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený