Poľovnícka spoločnosť Roveň

Poľovnícka spoločnosť Roveň

IČO:

42344336

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Roveň

Dátum vzniku:

02.12.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zboj 258, Zboj, 06768

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419521051 - Zboj

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený