Poľovnícka spoločnosť ROHÁČ

Poľovnícka spoločnosť ROHÁČ

IČO:

37907280

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ROHÁČ

Dátum vzniku:

20.02.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Karola Kmeťku 315/3, Žilina, 01008

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517402 - Žilina

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený