Poľovnícka spoločnosť RADOSA

Poľovnícka spoločnosť RADOSA

IČO:

37956272

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť RADOSA

Dátum vzniku:

07.07.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rakovec 179, Hronský Beňadik, 96653

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C516830 - Hronský Beňadik

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený