Poľovnícka spoločnosť Rača

Poľovnícka spoločnosť Rača

IČO:

36076422

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Rača

Dátum vzniku:

08.06.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rostovská 20, Bratislava - mestská časť Rača, 83106

Okres:

SK0103 - Okres Bratislava III

Obec:

SK0103529354 - Bratislava - mestská časť Rača

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený