Poľovnícka spoločnosť Púšť v Prievidzi

Poľovnícka spoločnosť Púšť v Prievidzi

IČO:

00621994

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Púšť v Prievidzi

Dátum vzniku:

04.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľkonecpalská 317/2, Prievidza, 97101

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513881 - Prievidza

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený