Poľovnícka spoločnosť PRAMEŇ

Poľovnícka spoločnosť PRAMEŇ

IČO:

37853236

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť PRAMEŇ

Dátum vzniku:

20.02.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bruty 173, Bruty, 94355

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503100 - Bruty

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený