Poľovnícka spoločnosť Pod Studničnou horou

Poľovnícka spoločnosť Pod Studničnou horou

IČO:

42399661

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Pod Studničnou horou

Dátum vzniku:

15.07.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Koperníkova 84, Hlohovec, 92001

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213507032 - Hlohovec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený