Poľovnícka spoločnosť Pod Orlovo

Poľovnícka spoločnosť Pod Orlovo

IČO:

42111196

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Pod Orlovo

Dátum vzniku:

01.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jozefa Hanulu 3119/61, Spišská Nová Ves, 05201

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A526355 - Spišská Nová Ves

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený