Poľovnícka spoločnosť PLEŠIVICA Naháč

Poľovnícka spoločnosť PLEŠIVICA Naháč

IČO:

42119995

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť PLEŠIVICA Naháč

Dátum vzniku:

23.02.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Naháč 175, Naháč, 91906

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507351 - Naháč

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený