Poľovnícka spoločnosť ONDAVA

Poľovnícka spoločnosť ONDAVA

IČO:

42032571

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ONDAVA

Dátum vzniku:

10.04.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šarišská ulica 148, Stropkov, 09101

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527840 - Stropkov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený