Poľovnícka spoločnosť NIMRÓD SLATINY

Poľovnícka spoločnosť NIMRÓD SLATINY

IČO:

42220181

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť NIMRÓD SLATINY

Dátum vzniku:

07.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svederník č. 192, Svederník, 01332

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B518000 - Svederník

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený