Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa

IČO:

42304636

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa

Dátum vzniku:

17.01.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bernoláková 11, Nová Baňa, 96801

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517097 - Nová Baňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený