Poľovnícka spoločnosť Maťaška

Poľovnícka spoločnosť Maťaška

IČO:

42313121

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Maťaška

Dátum vzniku:

19.02.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rimavská Baňa 501, Rimavská Baňa, 98053

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515426 - Rimavská Baňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený