Poľovnícka spoločnosť Málaš

Poľovnícka spoločnosť Málaš

IČO:

42365775

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Málaš

Dátum vzniku:

25.02.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mládežnícka 13, Levice, 93405

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502031 - Levice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený