Poľovnícka spoločnosť Magale

Poľovnícka spoločnosť Magale

IČO:

42220173

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Magale

Dátum vzniku:

06.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kotešová 142, Kotešová, 01361

Okres:

SK0311 - Okres Bytča

Obec:

SK0311517691 - Kotešová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený