Poľovnícka spoločnosť LUKOVEC

Poľovnícka spoločnosť LUKOVEC

IČO:

31203078

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LUKOVEC

Dátum vzniku:

17.12.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štúrova 1, Dubnica nad Váhom, 01841

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513016 - Dubnica nad Váhom

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený