Poľovnícka spoločnosť LOVA BOJNICE v likvidácii

Poľovnícka spoločnosť LOVA BOJNICE v likvidácii

IČO:

31202837

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LOVA BOJNICE v likvidácii

Dátum vzniku:

23.12.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Velvarská 21, Bojnice, 97201

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513903 - Bojnice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený