Poľovnícka spoločnosť Lipa

Poľovnícka spoločnosť Lipa

IČO:

42332796

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Lipa

Dátum vzniku:

28.01.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malá nad Hronom 174, Malá nad Hronom, 94365

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503347 - Malá nad Hronom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">