Poľovnícka spoločnosť Lapoňa

Poľovnícka spoločnosť Lapoňa

IČO:

42314208

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Lapoňa

Dátum vzniku:

07.03.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bátka 160, Bátka, 98021

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514519 - Bátka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený