Poľovnícka spoločnosť Kočarník-Nimrod

Poľovnícka spoločnosť Kočarník-Nimrod

IČO:

42380162

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Kočarník-Nimrod

Dátum vzniku:

03.04.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oľka, Oľka, 06704

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520578 - Oľka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený