Poľovnícka spoločnosť JUHPOL

Poľovnícka spoločnosť JUHPOL

IČO:

42332664

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť JUHPOL

Dátum vzniku:

20.12.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cabajská 10, Nitra, 94901

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený