Poľovnícka spoločnosť Hubert-Ladomerská Vieska

Poľovnícka spoločnosť Hubert-Ladomerská Vieska

IČO:

42007780

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Hubert-Ladomerská Vieska

Dátum vzniku:

25.04.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ladomerská Vieska 213, Ladomerská Vieska, 96501

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D599328 - Ladomerská Vieska

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený