Poľovnícka spoločnosť Hron

Poľovnícka spoločnosť Hron

IČO:

37966235

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Hron

Dátum vzniku:

26.09.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kamenica nad Hronom 489, Kamenica nad Hronom, 94365

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503231 - Kamenica nad Hronom

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený