Poľovnícka spoločnosť HRÁDEK

Poľovnícka spoločnosť HRÁDEK

IČO:

37942476

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť HRÁDEK

Dátum vzniku:

10.06.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sabinovská 65, Lipany, 08271

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418524778 - Lipany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený