Poľovnícka spoločnosť Horná Kráľová

Poľovnícka spoločnosť Horná Kráľová

IČO:

42209749

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Horná Kráľová

Dátum vzniku:

14.05.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Topoľová 66, Horná Kráľová, 95132

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235555878 - Horná Kráľová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený