Poľovnícka spoločnosť Horec

Poľovnícka spoločnosť Horec

IČO:

42226821

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Horec

Dátum vzniku:

11.05.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tatranské Matliare 2, Vysoké Tatry, 06201

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416560103 - Vysoké Tatry

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený