Poľovnícka spoločnosť HOCHŠTETŇAN

Poľovnícka spoločnosť HOCHŠTETŇAN

IČO:

42133165

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť HOCHŠTETŇAN

Dátum vzniku:

28.05.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Továrenská 338, Vysoká pri Morave, 90066

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508349 - Vysoká pri Morave

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený