Poľovnícka spoločnosť Hlboká dolina

Poľovnícka spoločnosť Hlboká dolina

IČO:

42222419

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Hlboká dolina

Dátum vzniku:

04.09.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

P.O. Hviezdoslava 22, Žilina, 01001

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517402 - Žilina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený