Poľovnícka spoločnosť EKOLES Rakovec

Poľovnícka spoločnosť EKOLES Rakovec

IČO:

42123577

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť EKOLES Rakovec

Dátum vzniku:

20.05.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

F. Hečku 55, Levice, 93401

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502031 - Levice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený