Poľovnícka spoločnosť Dolina

Poľovnícka spoločnosť Dolina

IČO:

37963210

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Dolina

Dátum vzniku:

05.09.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nám.A.Hlinku 438/38, Zlaté Moravce, 95301

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500968 - Zlaté Moravce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený